contact       Lees online       Afmelden
De Haan advocaten & Notarissen
 
Geachte heer/mevrouw Schalk,
 
Op 1 maart 2017 heeft de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, een uitspraak gedaan in een zaak die 127 individuele eisers hebben aangespannen tegen de NAM tot vergoeding van immateriële schade.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de Staat en de NAM onrechtmatig hebben gehandeld en dat de NAM aansprakelijk is voor immateriële schade die is geleden door de inwoners in het aardbevingsgebied, bestaande uit aantasting van het woongenot. De rechtbank vindt dat er sprake is van een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, waardoor de inwoners van het aardbevingsgebied in hun woongenot zijn gestoord.
 
Voor vergoeding van deze schade komen volgens de rechtbank in aanmerking mensen die woonachtig zijn in het Groningenveld waar regelmatig aardbevingen worden gevoeld en schades worden geleden. Dat is een ruim criterium, zodat veel inwoners in aanmerking komen voor smartengeld. De rechtbank heeft met betrekking tot de stad Groningen geoordeeld dat die (nog) niet tot dat gebied behoort, omdat er volgens de rechtbank sprake moet zijn van aardbevingen met een zekere frequentie en intensiteit.
 
Of iemand uit dit gebied ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor schadevergoeding, en hoe hoog die vergoeding moet zijn, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. De rechtbank noemt als voorbeelden de frequentie en zwaarte van de aardbevingen waarmee iemand wordt geconfronteerd, de periode waarin dat het geval is (geweest), de ernst van de schade aan zijn of haar woning en de afhandeling daarvan en de (gezondheids-)klachten waartoe de aardbevingen concreet leiden.
 
De rechtbank heeft ook geoordeeld dat de NAM de kosten voor het gederfde woongenot moet vergoeden, denk daarbij aan hypotheekrente of OZB. Het vonnis is gepubliceerd en is te vinden op www.rechtspraak.nl. Klik hier voor het vonnis.
 
Ook voor u kunnen wij deze schade claimen

Kort samengevat, komt u volgens de rechter in aanmerking voor smartengeld, als U woont in het bevingsgebied waar regelmatig aardbevingen plaatsvinden, die schades veroorzaken, én:
  • u maakt zich zorgen over uw persoonlijke veiligheid,
  • óf u maakt zich zorgen over de waarde of verkoopbaar-heid van uw woning,
  • óf u maakt zich zorgen over de (overlast door de) schade-afwikkeling,
  • óf u hebt angst, verdriet of boosheid door de aardbevingen,
  • óf u heeft medische klachten als gevolg van de aardbevingen.

In deze gevallen heeft u recht op smartengeld, ook zonder een doktersverklaring. De Haan Advocaten & Notarissen heeft laten berekenen dat de te claimen immateriële schade voor elke individuele bewoner tussen de € 3.000 en € 30.000 kan bedragen. Daar bovenop komen nog de kosten voor het gederfde woongenot, zoals (een gedeelte van) de betaalde hypotheekrente, huur of onroerendezaakbelasting over al die jaren.
 
Op www.aardbevingen.nl vindt u hierover meer informatie en u kunt zich daar aanmelden. Als deelnemer van de Stichting WAG betaalt u eenmalig slechts 25 euro per woonadres (normaal 50 euro).
 
Ga naar www.aardbevingen.nl, schrijf u in en wij stellen namens u de NAM aansprakelijk en zullen de claim afhandelen. De NAM zal uw smartengeld volledig moeten vergoeden en zal de juridische kosten moeten betalen. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft worden deze kosten door de verzekeraar vergoed.
  

Met een vriendelijke groet,
 
Pieter Huitema    
 
Contact
T +31 (0)50 575 74 00 
E smartengeld@dehaanlaw.nl
W www.aardbevingen.nl
E-mail opties
afmelden